مشاهده همه 7 نتیجه


  • تبدیل مانیسمان جوشی STD بنکن

   5,800 تومان
   ویژگی‌ها
   • سایز:  1*1/2, 1*3/4, 1.1/4*1/2, 1.1/4*3/4, 1.1/4*1, 1.1/2*1/2, 1.1/2*3/4, 1.1/2*1, 1.1/2*1.1/4, 2*1/2, 2*3/4, 2*1, 2*1.1/4, 2*1.1/2, 2.1/2*1/2, 2.1/2*3/4, 2.1/2*1, 2.1/2*1.1/4, 2.1/2*1.1/2, 2.1/2*2, 3/4*1/2, 3*1/2, 3*3/4, 3*1, 3*1.1/4, 3*1.1/2, 3*2, 3*2.1/2, 4*1/2, 4*3/4, 4*1, 4*1.1/4, 4*1.1/2, 4*2, 4*2.1/2, 4*3, 5*1, 5*1.1/4, 5*1.1/2, 5*2, 5*2.1/2, 5*3, 5*4, 6*1, 6*1.1/4, 6*1.1/2, 6*2, 6*2.1/2, 6*3, 6*4, 6*5, 8*2, 8*2.1/2, 8*3, 8*4, 8*5, 8*6, 10*2, 10*2.1/2, 10*3, 10*4, 10*5, 10*6, 10*8, 12*4, 12*5, 12*6, 12*8, 12*10, 14*6, 14*8, 14*10, 14*12, 16*6, 16*8, 16*10, 16*12, 16*14, 18*8, 18*10, 18*12, 18*14, 18*16, 20*8, 20*10, 20*12, 20*14, 20*16, 20*18, 24*10, 24*12, 24*14, 24*16, 24*18, 24*20
   تمام شد
   amazing
   0
  • تبدیل مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن

   5,800 تومان
   ویژگی‌ها
   • سایز:  1*1/2, 1*3/4, 1.1/4*1/2, 1.1/4*3/4, 1.1/4*1, 1.1/2*1/2, 1.1/2*3/4, 1.1/2*1, 1.1/2*1.1/4, 2*1/2, 2*3/4, 2*1, 2*1.1/4, 2*1.1/2, 2.1/2*1/2, 2.1/2*3/4, 2.1/2*1, 2.1/2*1.1/4, 2.1/2*1.1/2, 2.1/2*2, 3/4*1/2, 3*1/2, 3*3/4, 3*1, 3*1.1/4, 3*1.1/2, 3*2, 3*2.1/2, 4*1/2, 4*3/4, 4*1, 4*1.1/4, 4*1.1/2, 4*2, 4*2.1/2, 4*3, 5*1, 5*1.1/4, 5*1.1/2, 5*2, 5*2.1/2, 5*3, 5*4, 6*1, 6*1.1/4, 6*1.1/2, 6*2, 6*2.1/2, 6*3, 6*4, 6*5, 8*2, 8*2.1/2, 8*3, 8*4, 8*5, 8*6, 10*2, 10*2.1/2, 10*3, 10*4, 10*5, 10*6, 10*8, 12*4, 12*5, 12*6, 12*8, 12*10, 14*6, 14*8, 14*10, 14*12, 16*6, 16*8, 16*10, 16*12, 16*14, 18*8, 18*10, 18*12, 18*14, 18*16, 20*8, 20*10, 20*12, 20*14, 20*16, 20*18, 24*10, 24*12, 24*14, 24*16, 24*18, 24*20
   تمام شد
   amazing
   0
  • زانو مانیسمان ۹۰ STD بنکن

   1,400,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • سایز زانو:  12, 14, 16, 18, 20, 24
   amazing
   0
  • سه راه مانیسمان STD بنکن

   1,500,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • سایز زانو:  12, 14, 16, 18, 20, 24
   amazing
   0
  • زانو مانیسمان ۹۰ رده ۴۰ بنکن

   4,200 تومان
   ویژگی‌ها
   • سایز زانو:  1, 1.1/2, 1.1/4, 1/2, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2.1/2, 20, 24, 3, 3/4, 4, 5, 6, 8
   تمام شد
   amazing
   0
  • زانو مانیسمان ۴۵ رده ۴۰ بنکن

   2,700 تومان
   ویژگی‌ها
   • سایز زانو:  1, 1.1/2, 1.1/4, 1/2, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2.1/2, 20, 24, 3, 3/4, 4, 5, 6, 8
   amazing
   0
  • سه راهی مساوی مانیسمان رده ۴۰ بنکن

   10,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • سایز زانو:  1, 1.1/2, 1.1/4, 1/2, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2.1/2, 20, 24, 3, 3/4, 4, 5, 6, 8
   تمام شد
   amazing
   0