لوله فولادی بدون درز

Seamless carbon steel pipe

(دیدگاه کاربر 1)

  • اصالت کالا

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

انواع ضمانت

نحوه پرداخت

روش های ارسال

اصالت کالا

پشتیبانی و مشاوره

توضیحات

لوله فولادی بدون درز

لوله فولادی بدون درز ، یک نوع لوله فولادی از جنس carbon steel یا اصطلاحا آهن است. این لوله به صورت عمده برای خطوط انتقال گاز ، انتقال آب و یا انتقال سیالهای نفتی به کار برده می‌شود. بسته به دمای لوله و یا فشار لوله ، این لوله در ضخامت ها و یا متریال مختلف عرضه بازار می‌شود.

استاندراد لوله فولادی بدون درز از جهت متریال مورد استفاده

استاندارد این لوله را در واقع ASME/ANSI.B36.10/19 مشخص می‌کند. این استاندارد مشخص کننده ابعاد، وزن، میزان آب موجود در لوله و دیگر مشخصات است. همچنین این استاندارد مشخصات مربوط به متریال استیل ضد زنگ را نیز مشخص می‌کند.

Diameter Nominal Schedule Outside Diameter
– D –
(mm)
Wall Thickness
– t –
(mm)
Inside Diameter
– d –
(mm)
Inside Area
(cm2)
Pipe Weight
(kg/m)
Water Weight
(kg/m)
(inches) (mm)
۱/۲ ۱۵ ۵S ۲۱٫۳۳۶ ۱٫۶۵۱ ۱۸٫۰۳۴ ۲٫۵۵۴ ۰٫۷۹۹ ۰٫۲۵۵
۱۰S ۲٫۱۰۸ ۱۷٫۱۲ ۲٫۳۰۲ ۰٫۹۹۷ ۰٫۲۳۰
Std ۴۰ ۲٫۷۶۹ ۱۵٫۷۹۸ ۱٫۹۶۰ ۱٫۲۶۵ ۰٫۱۹۰
XS ۸۰ ۳٫۷۳۴ ۱۳٫۸۶۸ ۱٫۵۱۰ ۱٫۶۱۷ ۰٫۱۵۱
۱۶۰ ۴٫۷۵ ۱۱٫۸۳۶ ۱٫۱۰۰ ۱٫۹۳۸ ۰٫۱۱۰
XXS ۷٫۴۶۸ ۶٫۴ ۰٫۳۲۲ ۲٫۲۴۷ ۰٫۰۳۲
۳/۴ ۲۰ ۵S ۲۶٫۶۷ ۱٫۶۵۱ ۲۳٫۳۶۸ ۴٫۲۸۹ ۱٫۰۱۶ ۰٫۴۲۹
۱۰S ۲٫۱۰۸ ۲۲٫۴۵۴ ۳٫۹۶۰ ۱٫۲۷۳ ۰٫۳۹۶
Std ۴۰ ۲٫۸۷ ۲۰٫۹۳ ۳٫۴۴۱ ۱٫۶۸۰ ۰٫۳۴۴
XS ۸۰ ۳٫۹۱۲ ۱۸٫۸۴۶ ۲٫۷۹۰ ۲٫۱۹۰ ۰٫۲۷۹
۱۶۰ ۵٫۵۳۷ ۱۵٫۵۹۶ ۱٫۹۱۰ ۲٫۸۷۸ ۰٫۱۹۱
XXS ۷٫۸۲۳ ۱۱٫۰۲۴ ۰٫۹۵۴ ۳٫۶۲۶ ۰٫۰۹۵
۱ ۲۵ ۵S ۳۳٫۴۰۱ ۱٫۶۵۱ ۳۰٫۰۹۹ ۷٫۱۱۵ ۱٫۲۸۹ ۰٫۷۱۲
۱۰S ۲٫۷۶۹ ۲۷٫۸۶۳ ۶٫۰۹۷ ۲٫۰۸۶ ۰٫۶۱۰
Std ۴۰ ۳٫۳۷۸ ۲۶٫۶۴۵ ۵٫۵۷۶ ۲٫۴۹۴ ۰٫۵۵۸
XS ۸۰ ۴٫۵۴۷ ۲۴٫۳۰۷ ۴٫۶۴۰ ۳٫۲۲۷ ۰٫۴۶۴
۱۶۰ ۶٫۳۵ ۲۰٫۷۰۱ ۳٫۳۶۶ ۴٫۲۲۵ ۰٫۳۳۷
XXS ۹٫۰۹۳ ۱۵٫۲۱۵ ۱٫۸۱۸ ۵٫۴۳۶ ۰٫۱۸۲
۱ ۱/۴ ۳۲ ۵S ۴۲٫۱۶۴ ۱٫۶۵۱ ۳۸٫۸۶۲ ۱۱٫۸۶۲ ۱٫۶۴۵ ۱٫۱۸۶
۱۰S ۲٫۷۶۹ ۳۶٫۶۲۶ ۱۰٫۵۳۶ ۲٫۶۸۳ ۱٫۰۵۴
Std ۴۰ ۳٫۵۵۶ ۳۵٫۰۵۲ ۹٫۶۵۰ ۳٫۳۷۷ ۰٫۹۶۵
XS ۸۰ ۴٫۸۵۱ ۳۲٫۴۶۲ ۸٫۲۷۶ ۴٫۴۵۲ ۰٫۸۲۸
۱۶۰ ۶٫۳۵ ۲۹٫۴۶۴ ۶٫۸۱۸ ۵٫۵۹۴ ۰٫۶۸۲
XXS ۹٫۷۰۳ ۲۲٫۷۵۸ ۴٫۰۶۸ ۷٫۷۴۷ ۰٫۴۰۷
۱ ۱/۲ ۴۰ ۵S ۴۸٫۲۶ ۱٫۶۵۱ ۴۴٫۹۵۸ ۱۵٫۸۷۵ ۱٫۸۹۳ ۱٫۵۸۷
۱۰S ۲٫۷۶۹ ۴۲٫۷۲۲ ۱۴٫۳۳۵ ۳٫۰۹۸ ۱٫۴۳۳
Std ۴۰ ۳٫۶۸۳ ۴۰٫۸۹۴ ۱۳٫۱۳۴ ۴٫۰۳۸ ۱٫۳۱۳
XS ۸۰ ۵٫۰۸ ۳۸٫۱ ۱۱٫۴۰۱ ۵٫۳۹۵ ۱٫۱۴۰
۱۶۰ ۷٫۱۳۷ ۳۳٫۹۸۶ ۹٫۰۷۲ ۷٫۲۱۹ ۰٫۹۰۷
XXS ۱۰٫۱۶ ۲۷٫۹۴ ۶٫۱۳۱ ۹٫۵۲۱ ۰٫۶۱۳
۱۳٫۳۳۵ ۲۱٫۵۹ ۳٫۶۶۱ ۱۱٫۴۵۵ ۰٫۳۶۶
۱۵٫۸۷۵ ۱۶٫۵۱ ۲٫۱۴۱ ۱۲٫۶۴۵ ۰٫۲۱۴
۲ ۵۰ ۵S ۶۰٫۳۲۵ ۱٫۶۵۱ ۵۷٫۰۲۳ ۲۵٫۵۳۸ ۲٫۳۸۳ ۲٫۵۵۴
۱۰S ۲٫۷۶۹ ۵۴٫۷۸۷ ۲۳٫۵۷۵ ۳٫۹۲۰ ۲٫۳۵۷
Std ۴۰ ۳٫۹۱۲ ۵۲٫۵۰۱ ۲۱٫۶۴۸ ۵٫۴۲۸ ۲٫۱۶۵
XS ۸۰ ۵٫۵۳۷ ۴۹٫۲۵۱ ۱۹٫۰۵۱ ۷٫۴۶۱ ۱٫۹۰۵
۱۶۰ ۸٫۷۱۲ ۴۲٫۹۰۱ ۱۴٫۴۵۵ ۱۱٫۰۵۹ ۱٫۴۴۶
XXS ۱۱٫۰۷۴ ۳۸٫۱۷۷ ۱۱٫۴۴۷ ۱۳٫۴۱۵ ۱٫۱۴۵
۱۴٫۲۷۵ ۳۱٫۷۷۵ ۷٫۹۳۰ ۱۶٫۱۶۸ ۰٫۷۹۳
۱۷٫۴۵ ۲۵٫۴۲۵ ۵٫۰۷۷ ۱۸٫۴۰۲ ۰٫۵۰۸
۲ ۱/۲ ۶۵ ۵S ۷۳٫۰۲۵ ۲٫۱۰۸ ۶۸٫۸۰۹ ۳۷٫۱۸۶ ۳٫۶۷۷ ۳٫۷۱۹
۱۰S ۳٫۰۴۸ ۶۶٫۹۲۹ ۳۵٫۱۸۲ ۵٫۲۴۶ ۳٫۵۱۸
Std ۴۰ ۵٫۱۵۶ ۶۲٫۷۱۳ ۳۰٫۸۸۹ ۸٫۶۰۷ ۳٫۰۸۹
XS ۸۰ ۷٫۰۱ ۵۹٫۰۰۵ ۲۷٫۳۴۴ ۱۱٫۳۸۲ ۲٫۷۳۴
۱۶۰ ۹٫۵۲۵ ۵۳٫۹۷۵ ۲۲٫۸۸۱ ۱۴٫۸۷۶ ۲٫۲۸۸
XXS ۱۴٫۰۲۱ ۴۴٫۹۸۳ ۱۵٫۸۹۲ ۲۰٫۳۴۸ ۱٫۵۸۹
۱۷٫۱۴۵ ۳۸٫۷۳۵ ۱۱٫۷۸۴ ۲۳٫۵۶۴ ۱٫۱۷۸
۲۰٫۳۲ ۳۲٫۳۸۵ ۸٫۲۳۷ ۲۶٫۳۴۱ ۰٫۸۲۴
۳ ۸۰ ۵S ۸۸٫۹ ۲٫۱۰۸ ۸۴٫۶۸۴ ۵۶٫۳۲۴ ۴٫۵ ۵٫۶۳۲
۱۰S ۳٫۰۴۸ ۸۲٫۸۰۴ ۵۳٫۸۵۱ ۶٫۴۳۶ ۵٫۳۸۵
Std ۴۰ ۵٫۴۸۶ ۷۷٫۹۲۸ ۴۷٫۶۹۶ ۱۱٫۲۵۵ ۴٫۷۷۰
XS ۸۰ ۷٫۶۲ ۷۳٫۶۶ ۴۲٫۶۱۴ ۱۵٫۲۳۳ ۴٫۲۶۱
۱۶۰ ۱۱٫۱ ۶۶٫۷ ۳۴٫۹۴۲ ۲۱٫۲۴۰ ۳٫۴۹۴
XXS ۱۵٫۲۴ ۵۸٫۴۲ ۲۶٫۸۰۵ ۲۷٫۶۱۰ ۲٫۶۸۰
۱۸٫۴۱۵ ۵۲٫۰۷ ۲۱٫۲۹۴ ۳۱٫۹۲۵ ۲٫۱۲۹
۲۱٫۵۹ ۴۵٫۷۲ ۱۶٫۴۱۷ ۳۵٫۷۴۳ ۱٫۶۴۲
۳ ۱/۲ ۹۰ ۵S ۱۰۱٫۶ ۲٫۱۰۸ ۹۷٫۳۸۴ ۷۴٫۴۸۵ ۵٫۱۵۸ ۷٫۴۴۸
۱۰S ۴۰ ۳٫۰۴۸ ۹۵٫۵۰۴ ۷۱٫۶۳۶ ۷٫۳۸۸ ۷٫۱۶۴
Std ۸۰ ۵٫۷۴ ۹۰٫۱۲ ۶۳٫۷۸۷ ۱۳٫۵۳۳ ۶٫۳۷۹
XS ۸٫۰۷۷ ۸۵٫۴۴۶ ۵۷٫۳۴۲ ۱۸٫۵۷۹ ۵٫۷۳۴
XXS ۱۶٫۱۵۴ ۶۹٫۲۹۲ ۳۷٫۷۱۰ ۳۳٫۹۴۹ ۳٫۷۷۱
۴ ۱۰۰ ۵S ۱۱۴٫۳ ۲٫۱۰۸ ۱۱۰٫۰۸۴ ۹۵٫۱۷۹ ۵٫۸۱۷ ۹٫۵۱۸
۱۰S ۳٫۰۴۸ ۱۰۸٫۲۰۴ ۹۱٫۹۵۵ ۸٫۳۴۰ ۹٫۱۹۶
۴٫۷۷۵ ۱۰۴٫۷۵ ۸۶٫۱۷۹ ۱۲٫۸۶۳ ۸٫۶۱۸
Std ۴۰ ۶٫۰۲ ۱۰۲٫۲۶ ۸۲٫۱۳۰ ۱۶٫۰۳۳ ۸٫۲۱۳
XS ۸۰ ۸٫۵۶ ۹۷٫۱۸ ۷۴٫۱۷۳ ۲۲٫۲۶۲ ۷٫۴۱۷
۱۲۰ ۱۱٫۱ ۹۲٫۱ ۶۶٫۶۲۱ ۲۸٫۱۷۵ ۶٫۶۶۲
۱۲٫۷ ۸۸٫۹ ۶۲٫۰۷۲ ۳۱٫۷۳۶ ۶٫۲۰۷
۱۶۰ ۱۳٫۴۸۷ ۸۷٫۳۲۶ ۵۹٫۸۹۳ ۳۳٫۴۴۲ ۵٫۹۸۹
XXS ۱۷٫۱۲ ۸۰٫۰۶ ۵۰٫۳۴۱ ۴۰٫۹۲۰ ۵٫۰۳۴
۲۰٫۳۲ ۷۳٫۶۶ ۴۲٫۶۱۴ ۴۶٫۹۷۰ ۴٫۲۶۱
۲۳٫۴۹۵ ۶۷٫۳۱ ۳۵٫۵۸۴ ۵۲٫۴۷۴ ۳٫۵۵۸
۵ ۱۲۵ ۵S ۱۴۱٫۳ ۲٫۷۶۹ ۱۳۵٫۷۶۲ ۱۴۴٫۷۶ ۹٫۴۳۵ ۱۴٫۴۷۶
۱۰S ۳٫۴۰۴ ۱۳۴٫۴۹۲ ۱۴۲٫۰۶ ۱۱٫۵۴۵ ۱۴٫۲۰۶
Std ۴۰ ۶٫۵۵۳ ۱۲۸٫۱۹۴ ۱۲۹٫۰۷ ۲۱٫۷۱۸ ۱۲٫۹۰۷
XS ۸۰ ۹٫۵۲۵ ۱۲۲٫۲۵ ۱۱۷٫۳۸ ۳۰٫۸۷۱ ۱۱٫۷۳۸
۱۲۰ ۱۲٫۷ ۱۱۵٫۹ ۱۰۵٫۵۰ ۴۰٫۱۷۰ ۱۰٫۵۵۰
۱۶۰ ۱۵٫۸۷۵ ۱۰۹٫۵۵ ۹۴٫۲۵۴ ۴۸٫۹۷۳ ۹٫۴۲۶
XXS ۱۹٫۰۵ ۱۰۳٫۲ ۸۳٫۶۴۷ ۵۷٫۲۸۰ ۸٫۳۶۵
۲۲٫۲۲۵ ۹۶٫۸۵ ۷۳٫۶۷۰ ۶۵٫۰۹۱ ۷٫۳۶۷
۲۵٫۴ ۹۰٫۵ ۶۴٫۳۲۶ ۷۲٫۴۰۶ ۶٫۴۳۳
۶ ۱۵۰ ۵S ۱۶۸٫۲۷۵ ۲٫۷۶۹ ۱۶۲٫۷۳۷ ۲۰۸٫۰۰ ۱۱٫۲۷۲ ۲۰٫۸۰۰
۱۰S ۳٫۴۰۴ ۱۶۱٫۴۶۷ ۲۰۴٫۷۷ ۱۳٫۸۰۴ ۲۰٫۴۷۷
۵٫۵۶۳ ۱۵۷٫۱۴۹ ۱۹۳٫۹۶ ۲۲٫۲۶۳ ۱۹٫۳۹۶
Std ۴۰ ۷٫۱۱۲ ۱۵۴٫۰۵۱ ۱۸۶٫۳۹ ۲۸٫۱۹۱ ۱۸٫۶۳۹
XS ۸۰ ۱۰٫۹۷۳ ۱۴۶٫۳۲۹ ۱۶۸٫۱۷ ۴۲٫۴۵۴ ۱۶٫۸۱۷
۱۲۰ ۱۴٫۲۷۵ ۱۳۹٫۷۲۵ ۱۵۳٫۳۳ ۵۴٫۰۷۰ ۱۵٫۳۳۳
۱۶۰ ۱۸٫۲۳۷ ۱۳۱٫۸۰۱ ۱۳۶٫۴۴ ۶۷٫۳۰۰ ۱۳٫۶۴۴
XXS ۲۱٫۹۴۶ ۱۲۴٫۳۸۳ ۱۲۱٫۵۱ ۷۸٫۹۸۵ ۱۲٫۱۵۱
۲۵٫۴ ۱۱۷٫۴۷۵ ۱۰۸٫۳۹ ۸۹٫۲۵۸ ۱۰٫۸۳۹
۲۸٫۵۷۵ ۱۱۱٫۱۲۵ ۹۶٫۹۸۷ ۹۸٫۱۸۴ ۹٫۶۹۹
۸ ۲۰۰ ۵S ۲۱۹٫۰۷۵ ۲٫۷۶۹ ۲۱۳٫۵۳۷ ۳۵۸٫۱۳ ۱۴٫۷۳۲ ۳۵٫۸۱۳
۱۰S ۳٫۷۵۹ ۲۱۱٫۵۵۷ ۳۵۱٫۵۲ ۱۹٫۹۰۷ ۳۵٫۱۵۲
۵٫۵۶۳ ۲۰۷٫۹۴۹ ۳۳۹٫۶۳ ۲۹٫۲۱۷ ۳۳٫۹۶۳
۲۰ ۶٫۳۵ ۲۰۶٫۳۷۵ ۳۳۴٫۵۱ ۳۳٫۲۲۴ ۳۳٫۴۵۱
۳۰ ۷٫۰۳۶ ۲۰۵٫۰۰۳ ۳۳۰٫۰۷ ۳۶٫۶۹۴ ۳۳٫۰۰۷
Std ۴۰ ۸٫۱۷۹ ۲۰۲٫۷۱۷ ۳۲۲٫۷۵ ۴۲٫۴۲۵ ۳۲٫۲۷۵
۶۰ ۱۰٫۳۱۲ ۱۹۸٫۴۵۱ ۳۰۹٫۳۱ ۵۲٫۹۴۹ ۳۰٫۹۳۱
XS ۸۰ ۱۲٫۷ ۱۹۳٫۶۷۵ ۲۹۴٫۶۰ ۶۴٫۴۶۴ ۲۹٫۴۶۰
۱۰۰ ۱۵٫۰۶۲ ۱۸۸٫۹۵۱ ۲۸۰٫۴۱ ۷۵٫۵۷۸ ۲۸٫۰۴۱
۱۲۰ ۱۸٫۲۳۷ ۱۸۲٫۶۰۱ ۲۶۱٫۸۸ ۹۰٫۰۸۶ ۲۶٫۱۸۸
۱۴۰ ۲۰٫۶۲۵ ۱۷۷٫۸۲۵ ۲۴۸٫۳۶ ۱۰۰٫۶۷۱ ۲۴٫۸۳۶
۱۶۰ ۲۳٫۰۱۲ ۱۷۳٫۰۵۱ ۲۳۵٫۲۰ ۱۱۰٫۹۷۰ ۲۳٫۵۲۰
۲۵٫۴ ۱۶۸٫۲۷۵ ۲۲۲٫۴۰ ۱۲۰٫۹۹۴ ۲۲٫۲۴۰
۲۸٫۵۷۵ ۱۶۱٫۹۲۵ ۲۰۵٫۹۳ ۱۳۳٫۸۸۷ ۲۰٫۵۹۳
  • ۱ cm2 = ۱۰ m2 = ۰٫۱۵۵ in2
  • ۱ kg = 2.2046 lb
  • ۱ m = 3.28 ft

نحوه انتخاب متریال لوله مانیسمان از حیث درجه حرارت یا میزان فشار

معمولا با توجه به میزان درجه حرارت و یا میزان فشار مورد استفاده از متریال مختلف برای تولید لوله بدون درز فولادی استفاده می‌شود. این متریال به صورت A106 ، A105a و یا A56 تقسیم می‌شود. متریال A56 برای دماهای پایین و فشار پایین مورد استفاده است. معمولا برای آب داغ برای موتورخانه ها یا فشار پایین گاز. A107 برای دماهای بالاتر مثل بخار و روغن ولی فشارهای معمولتر مانند بخار و یا سیستم روغن مرد استفاده است. متریال A105a برای فشار بالا و دمای بالا مورد استفاده است. البته انواع متریال مختلف دیگر هم وجود دارد که برای موارد مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشخصات کلی انواع متریال مورد استفاده برای لوله و اتصالات فولادی

Material Pipes Fttg Flg Valves Bolts and Nuts
Carbon Steel A106 Gr A A234 Gr WPA A105 A216 Gr WCB A193 Gr B7
A194 Gr 2H
A106 Gr B A234 Gr WPB A105 A216 Gr WCB
A106 Gr C A234 Gr WPC A105 A216 Gr WCB
Carbon Steel
Alloy
High-Temp
A335 Gr P1 A234 Gr WP1 A182 Gr F1 A217 Gr WC1 A193 Gr B7
A194 Gr 2H
A335 Gr P11 A234 Gr WP11 A182 Gr F11 A217 Gr WC6
A335 Gr P12 A234 Gr WP12 A182 Gr F12 A217 Gr WC6
A335 Gr P22 A234 Gr WP22 A182 Gr F22 A217 Gr WC9
A335 Gr P5 A234 Gr WP5 A182 Gr F5 A217 Gr C5
A335 Gr P9 A234 Gr WP9 A182 Gr F9 A217 Gr C12
Carbon Steel
Alloy
Low-Temp
A333 Gr 6 A420 Gr WPL6 A350 Gr LF2 A352 Gr LCB A320 Gr L7
A194 Gr 7
A333 Gr 3 A420 Gr WPL3 A350 Gr LF3 A352 Gr LC3
Austenitic
Stainless
Steel
A312 Gr TP304 A403 Gr WP304 A182 Gr F304 A182 Gr F304 A193 Gr B8
A194 Gr 8
A312 Gr TP316 A403 Gr WP316 A182 Gr F316 A182 Gr F316
A312 Gr TP321 A403 Gr WP321 A182 Gr F321 A182 Gr F321
A312 Gr TP347 A403 Gr WP347 A182 Gr F347 A182 Gr F347
Material Pipes Fttg Flg Valves Bolts and Nuts

توضیحات تکمیلی

ابعاد 600 cm

1 دیدگاه برای لوله فولادی بدون درز

  1. مرتضی ابی زاده

    بابت اطلاعاتتون ممنونم. خیلی به دردم خورد. فقط من متریال رو دقیقا متوجه نشدم. میشه یه بار دیگه توضیح بدید!

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *